สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ชลบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่การตลาด

  ลักษณะงาน

   

  1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า  
  2. ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา
  3. ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนำไปเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้า

   

  คุณสมบัติ

  1. การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์การทำงานมา 0-2 ปี ในการเป็นหัวหน้าส่วนงานขายและการบริการลูกค้า การจัดการฐานข้อมูล ขององค์กรค้าปลีก หรือค้าส่ง
  3. มีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm05@siammakro.co.th, hrs05@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาชลบุรี   โทร  033-031-520-35 ต่อ 104, 105  หรือ  089-5263839