สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ชลบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor - Dry Food (หัวหน้าแผนกสินค้าบริโภค)

    ลักษณะงาน : 
    บริหารจัดการเรื่องยอดขายในแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค ลดยอดสูญเสีย จัดสรรพนักงานให้เพียงพอกับยอดขายในสาขา


    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
    • มีประสบการณ์ทำร้านอาหารหรือธุรกิจให้บริการอย่างน้อย 2-3 ปี 

QR code