สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พัทยาใต้

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายและผลกำไร ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายของบริษัท ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานและวางแผนการอบรมของพนักงานในแผนก ดูแลทรัพย์สินของบริษัทประสานงานฝ่ายจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนก และงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนดดูแลการเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า การจัดเรียงสินค้า และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

  คุณสมบัติ

  1. การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือจากธุรกิจประเภทค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. มีทักษะหรือมีความรู้ในด้านตัวสินค้า , การจัดการและการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี
  5. มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น ทุ่มเท
  6. มีใจรักในงานบริการ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm44@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพัทยา  โทร 038-053400 ถึง 15  ต่อ 104 , 105