สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กาญจนบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

  ลักษณะงาน
  1. คีย์ข้อมูล การสั่งซื้อเข้าระบบ
  2. จัดทำป้ายราคา
  3. เรียก Report  ประจำวัน
  4. แก้ไขและดูแล คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสาขา
  5. เช็คราคาเครื่องชั่งให้ตรงกับระบบ

  คุณสมบัติ
  1. วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  2. อายุ  21-35 ปี
  3. สามารถเข้ากะได้
  4. มีใจรักการบริการ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm46@siammakro.co.th, hrs46@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากาญจนบุรี.โทร  0895145573

QR code