สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครนายก

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินสาขา

  ลักษณะงาน

  1. จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  2. เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  3. ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  4. จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. จบปริญญาตรีด้านบัญชี
  2. มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  3. หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153