สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ศาลายา

ประเภท
เขต
สาขา

Staff 1 -ALC

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
  2. จัดทำ Report  และงานด้านเอกสาร   
  3. สนับสนุนช่วยเหลือด้านป้ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  เช่น  ป้ายราคา  การตรวจนับสินค้า การใช้งานโปรแกรมต่างๆฯลฯ

  คุณสมบัติ

  1. สามารถทำงานเป็นกะได้
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้านคอมพิวเตอร์
  3. อายุ 22- 35 ปี  
  4. อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  5. เพศชาย – หญิง
  6. หากมีประสบการณ์ด้านค้าปลีก – ค้าส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm068@siammakro.co.th, hrs068@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาศาลายา โทร 034-108734 ต่อ 104, 105