สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - อยุธยา

ประเภท
เขต
สาขา

Staff 1-Bakery

  ลักษณะงาน

  รับผิดชอบในส่วนงานผลิตและดูแลบริเวณหน้าร้านเบเกอรี่ เพื่อส่งเสริมการขายร่วมกับการให้ความสนใจในเรื่องการเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีประสบการณ์การในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 1-2 ปี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm51@siammakro.co.th, hrs51@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาอยุธยา โทร 035-706-406 ต่อ 104-105