สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - อยุธยา

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor - Bakery

  ลักษณะงาน

  1. ควบคุมและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยสข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่
  2. ดูแลคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้าขนมอบ ดูแลการขายผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุ และดูแลการหมุนเวียน ต๊อกสินค้าตามหลักการ FIFO
  3. ติดตามดูแลกระบวนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม Order และประมาณการยอดขาย
  4. ควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
  5. จัดเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า และใส่ใจความต้องการของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการลูกค้าเป็นไปตามมาตราฐานที่ดี สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า ใส่ใจทุกข้อเรียกร้องและข้อตำหนิรวมทั้งคำแนะนำของลูกค้าและเมื่อมีโอกาส
  6. แนะนำและส่งเสริมการขายสินค้า Own Brand กับลูกค้า มีความรู้ในตัวสินค้ามากเพียงพอที่จะนำเสนอให้ลูกค้าได้ รวมไปถึงการจัดสาธิตสินค้าที่ออกใหม่ในแผนก
  7. ดำเนินการให้แน่ใจว่าลูกค้าและพนักงานทุกคนมีความปลอดภัย มีการใช้ เครื่องมือรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายมีการใช้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา 
  8. ดำเนินการต่อรองกับผู้ผลิตวัตถุดิบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและการส่งมอบวัตถุดิบจากผู้ผลิต
  9. ดำเนินนโยบายผ่านทางทีมงาน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ได้วางไว้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรบุคคล เครื่องจักร และวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก
  10. อบรมพนักงานในแผนกในเรื่องการทำงานในส่วนต่างๆของร้านเบเกอรี่

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรหรือเทียบเท่า
  2. มีประสบการทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 3-5 ปี
  3. สามารถบริหารงานในสายการผลิตเบเกอรี่และกิจกรรมการขายบริเวณแสดงสินค้าเบเกอรี่
  4. มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสินค้าเบเกอรี่
  5. มีความรู้ด้าน GMP/HACCP จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm51@siammakro.co.th, hrs51@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาอยุธยา โทร 035-706-406 ต่อ 104-105