สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลพบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor HR

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์
  2. มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
  3. จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
  4. ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน

   

  สวัสดิการ

  1. เงินโบนัสตามผลงาน
  2. ประกันสุขภาพ
  3. ค่าตอบแทนพิเศษ
  4. ค่ายานพาหนะ
  5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  6. ทุนการศึกษา
  7. ประกันชีวิต
  8. ค่าทำงานล่วงเวลา
  9. ประกันสังคม

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศ : หญิง , ชาย
  2. อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
  3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  4. ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

   

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :

  1. ปริญญาตรีด้านการบริหารงานบุคคลหรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในงานด้านการบริหารงานบุคคล
  3. มีทักษะการบริหารทีมงาน และมีทักษะการสื่อสารดี 
  4. มีความยุติธรรม ยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้          

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์
  japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร
  02-067-8148 , 02-067-8153