สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลพบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor Fish & Seafood

  ลักษณะงาน

  1. ช่วยผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเลในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร 
  2. ควบคุมสต็อค สินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า
  3. รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้า และเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า…
  4. กำกับดูแลการทำงานของพนักงานในแผนกและทรัพย์สินของบริษัท

   

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากเคยทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
  4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปลาและอาหารทะเล ละเอียด รอบคอบ 
  5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  6. กล้าตัดสินใจ และ ทำงานเป็นทีม 

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm47@siammakro.co.th, hrs47@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…ลพบุรีโทร 036-784-884 ต่อ 104,105