สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครปฐม

ประเภท
เขต
สาขา

Supvervisor - Bakery

  ลักษณะงาน

  1. ดูมาตรฐานและความเรียบร้อยหน้าร้าน จัดทำแผนการผลิต bakery ขายหน้าร้านและตาม order ของลูกค้าในแต่ละวัน รวมถึงจัดเตรียมและสั่งวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
  2. ลดยอดสูญเสียของสินค้า
  3. งานเอกสารและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ถ้ามีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งยินดีพิจารณากรณีไม่ใช่วุฒิปริญญาตรี)
  2. เพศชายต้องไม่มีพันธะทางทหาร
  3. มีประสบการณ์การณ์การทำงานในแผนก Fresh Food หรือเนื้อสัตว์อย่างน้อย 3 ปี
  4. สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm19@siammakro.co.th,hrs19@siammakro.co.th  

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด
  ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลแม็คโครสาขานครปฐม โทร 034-107130-40  ต่อ 104,105