สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สระบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

Staff - Checker

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าซื้อและเปรียบเทียบจำนวนที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีว่าชำระถูกต้องและครบถ้วน
  2. ตรวจสอบสินค้าที่นำออกจากสโตร์ว่าได้ชำระหรือได้รับอนุมัติให้นำออกถูกต้องแล้ว
  3. การตรวจสอบต้องดำเนินการด้วยความสุภาพ  และอัธยาศัยไมตรีที่ดี  มีความเป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนความรู้สึกว่าผู้ตรวจสอบได้ปกป้องสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

   

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm38@siammakro.co.th, hrs38@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาสระบุรี   โทร. 038-731-100 ต่อ 104, 105