สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลาดพร้าว

ประเภท
เขต
สาขา

Walk-in interview รับสมัครพร้อมกันทั่วกรุงเทพภาคตะวันตก สมัครพร้อมได้สัมภาษณ์ทันที

  พบกันที่

  แม็คโครสาขาลาดพร้าว และ แม็คโครสาขานครปฐม

  : ในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

  รับสมัครเวลา 8.00-17.00 น.

  รับสมัครตำแหน่ง

  1. ระดับบริหาร

  • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์ (Assistant Store General Manager)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนาลูกค้า (Customer Development Manager)

  2. ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager)

  3. ผู้จัดการส่วน (Section Manager) / หัวหน้าแผนก (Supervisor)

  • กลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค
  • กลุ่มสินค้าอาหารสด (ผักผลไม้, อาหารทะเล, เนื้อสัตว์ และอาหารแช่แข็ง)
  • กลุ่มสินค้าเบเกอรี่
  • ธุรการบัญชีและการเงิน
  • ช่อมบำรุง (ไฟฟ้ากำลัง)
  • ทรัพยากรบุคคล
  • บริหารฐานข้อมูล (IT)

  4. พนักงานระดับปฏิบัติการทุกแผนก (Staff)

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สำหรับระดับปฏิบัติการ, วุฒิปริญญาตรี สำหรับระดับ หัวหน้าแผนกขึ้นไป
  2. รับพิจาราณาทุกประเภทธุรกิจ

  เอกสารสมัครงาน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
  4. สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย)
  5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 - 2 นิ้ว 1 รูป

  สอบถามรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 084-700-7794, 02-067-8148,02-067-8153

  ส่งประวัติเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ jobs@siammakro.co.th