สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แจ้งวัฒนะ

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงาน แคชเชียร์

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบสินค้าในรถเข็นที่ลูกค้านำมาชำระเงิน 
  2. รับชำระเงินค่าสินค้า
  3. ส่งมอบเงินในรอบปฏิบัติงานของตนเอง ให้หัวงาน คัดทวนจำนวน กับเอกสารที่มี ให้ถูกต้องครบถ้วน

  คุณสมบัติ

  1. เพศ ชาย หญิง
  2. สัญชาติไทย
  3. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  4. จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm02@siammakro.co.th, hrs02@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาแจ้งวัฒนะ โทร 02 982 8061-70 ต่อ 105 หรือ 106