สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บางบอน

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผักและผลไม้

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • ตรวจสอบและรักษามาตราฐานร้านให้ตรงตามที่บริษัทกำหนด
  • ดูแลและสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย
  • บริหารและจัดการยอดสูญเสียสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในแผนก
  • ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง – ชาย
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • อายุ 23  ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านแผนกอาหารสดจะพิจาณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักในการบริการ
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้