สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บางบอน

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานซ่อมบำรุง

3 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงตามโปรแกรมการซ่อมบำรุงสโตร์
  2. ทำรายงาน แจ้งการซ่อมบำรุง ความเสียหายต่างๆ
  3. ตรวจสอบไฟฟ้าภายในสโตร์ตาม Checklist  ประจำวัน
  4. ตรวจสอบมิเตอร์และบันทึกการใช้น้ำของสโตร์
  5. ทำงานตามที่ได้รับการร้องขอจาดแผนกต่างๆให้สำเร็จ (การซ่อมแซม,ป้ายสินค้า,ป้ายราคา)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย 
  2. วุฒิการศึกษา ปวช -ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง
  3. อายุ 18  ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  4. มีประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านการซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ระบบเครื่องกล 
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  7. สามารถเข้างานเป็นกะได้

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm04@siammakro.co.th, hrs04@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา บางบอน โทร…02-416-8080-90…ต่อ…105,109