สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สามเสน

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable)

  ลักษณะงาน

  1. รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ยอดขายและกำไร
  2. ควบคุมสต็อกสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบบสต็อกสินค้าเป็นไปตามหลักการ FIFO
  3. ควบคุมคุณภาพสินค้า และความปลอดภัย และควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก ดำเนินกงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน GMP
  4. ติดต่อประสานงานกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผักผลไม้ และเครื่องเทศ
  5. วางแผนและการฝึกอบรมพนักงานในแผนก
  6. ดูแลใส่ใจ และสร้างความพึงพอใจในการบริการต่อลูกค้า 

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย  อายุ 30-40 ปี
  2. จบวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ปวส.
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างานแผนกผักและผลไม้ ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
  4. สามารถทำงานเข้ากะได้
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume)มาได้ที่อีแมล์ hrm21@siammakro.co.th, hrs21@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา  สามเสน   โทร 02-241-8400, 02-667-4510 ต่อ  104 , 105