สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - วังหิน

ประเภท
เขต
สาขา

Staff 1-2, Fresh Food ( พนักงานจัดเรียงสินค้าแผนกผักและผลไม้, อาหารแช่แข็ง)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. จัดเรียงสินค้า และเติมเต็มสินค้าภายในแผนกให้เต็มพื้นที่ขายที่กำหนดไว้
  2. ดูแลสินค้าให้สด ใหม่ มีคุณภาพอยู่เสมอ และไม่ให้มีของคุณภาพไม่ดีอยู่พื้นที่ขาย
  3. จัดเตรียมป้ายราคาสินค้าทุกตัว ให้ครบ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  4. ดูแลสินค้าไม่ให้มีสินค้าหมดอายุอยู่พื้นที่ขาย 
  5. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐาน GMP ได้
  6. มีความรู้ ความเข้าใจ ในตำแหน่งงานที่สมัครพอควร
  7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

  คุณสมบัติ

  1. ชาย / หญิง จบ ม.6 ขึ้นไป หรือ ม.3 มีประสบการณ์สายตรง
  2. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
  3. สามารถเข้ากะได้  มีความอดทน
  4. รักงานบริการ

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm113@siammakro.co.th, hrs113@siammakro.co.th

   หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวังหิน (113) โทร 02-017-0050 ต่อ 104, 105