สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - วังหิน

ประเภท
เขต
สาขา

Supv./Staff– Administration (บัญชี)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. สามารถปิดงบบัญชีได้
  2. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย Petty cash
  3. รวบรวมเอกสารด้านบัญชี ส่งสำนักงานใหญ่ชข่วงสิ้นเดือน
  4. จัดทำการเบิกจ่ายอุปกรณ์ เครื่องมือการทำงาน ให้กับแผนกต่างๆภายในสาขา
  5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำนักงานใหญ่
  6. ตรวจสอบทรัพย์สินบริษัทฯ
  7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี ด้านบัญชี
  2. ขาย / หญิง มีความรับผิดชอบ
  3. มีความซื่อสัตย์ อดทน
  4. หากมีประสบการณ์ด้านห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrmxx@siammakro.co.th, hrsxx@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวังหิน โทร 02-017-0050 ต่อ 104, 105