สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ยโสธร

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ Section Manager General Affair

  ลักษณะงาน

  1. จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
  2. ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในบริเวณสาขาให้มีความเรียบร้อย
  3. ทำแผนงานป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาเพื่อลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
  4. ดูแลจัดทำแผนอบรมดับเพลิง,งานต่อใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงดูแล รปภ.,แม่บ้าน,ระบบ CCTV และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย จบการศึกษาในสาขาไฟฟ้า.เครื่องกล,อิเล็กทรานิกส์
  2. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ทักศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
  4. สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153