เกร็ดความรู้สำหรับสมาชิกครัวชุมชน

“ครัวชุมชน” ไอเดียเสริมเพิ่มรายได้ สร้างความแตกต่าง ด้วยการขายอาหารสด อาหารแช่แข็งในร้านโชห่วย มินิมาร์ท

ครัวชุมชนจะมาแนะนำ วิธีการจัดเรียงสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง ในตู้แช่ เพราะการจัดเรียงสินค้าที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย เพิ่มพื้นที่ให้กับสินค้าใหม่ ๆ และยังเกิดความต่อเนื่องในการซื้อสินค้าอีกด้วย

ความรู้การจัดเรียงตู้แช่ ความรู้การจัดเรียงตู้แช่ ความรู้การจัดเรียงตู้แช่ ความรู้การจัดเรียงตู้แช่

สินค้าแนะนำครัวชุมชน