contact
makro

สาขาพะเยา

เลขที่ 459/5 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

054-071-501
054-071-511

แนะนำติชมบริการ

สามารถใส่ข้อความใด้ไม่เกิน 500 ตัวอักษร
ข้อมูลลูกค้า (Customer Data)
กรุณาเแนบไฟล์ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB (แนบได้ 1 ไฟล์เท่านั้น)
QR code