สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแม็คโคร ที่เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอชและสมัครทรูไอดีสำเร็จแล้ว รับเพิ่ม! แม็คโครพอยท์X2 เมื่อซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2564 –31 ธ.ค. 2564

เงื่อนไขการร่วมรายการ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกแม็คโครผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา  ของบริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) และมีแอปพลิเคชันทรูไอดีและลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้ว และชำระค่าสินค้าที่แม็คโครและแม็คโครคลิก ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก บริษัทฯ
 2. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็น ลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีสถานะ Active พร้อมล็อกอินเข้าใช้งานทรูไอดี แอปพลิเคชัน อย่างน้อย 1 ครั้งภายในระยะเวลา 90 วัน และชำระค่าสินค้าผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชัน เท่านั้น โดยจะได้สิทธิ์ทั้งการใช้งานผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชัน และทรูไอดี แอปพลิเคชัน
 3. หมายเลขโทรศัพท์ของทรูมูฟ เอชที่ใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปพลิเคชัน, ทรูไอดี แอปพลิเคชัน และแม็คโคร แอปพลิเคชัน ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันเท่านั้น
 4. กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแม็คโคร เมื่อซื้อสินค้าที่แม็คโคร และแม็คโครคลิกเท่านั้น
  • รับ 1 แม็คโครพอยท์ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบทุก 3,000 บาท/ ใบเสร็จรับเงิน ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก
  • รับแม็คโครพอยท์X2 เมื่อซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยหมายเลขสมาชิกแม็คโครที่ลงทะเบียนเข้าใช้แม็คโครแอปพลิเคชัน 
  • จะต้องเป็นหมายเลขสมาชิกเดียวกันกับที่ใช้ในการซื้อสินค้า และจะได้รับแม็คโครพอยท์ผ่านแม็คโครแอปพลิเคชันในวันถัดไป
 5. ระยะเวลาร่วมรายการวันที่ 25 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 6. แม็คโครพอยท์ที่ได้จากโครงการนี้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแม็คโครพอยท์ ทุกประการ
 7. จำกัดสิทธิ์การสะสมแม็คโครพอยท์ สูงสุด 6 แม็คโครพอยท์/ 1 วัน/ 1 หมายเลขสมาชิก (3 แม็คโครพอยท์ และ 3 แม็คโครพอยท์X2)
 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
  ทรูมูฟ เอช รับคะแนนแม็คโครพอยท์ เพิ่มเป็น 2 เท่า
ลูกค้าทรูมูฟ เอช ซื้อที่แม็คโคร รับคะแนนแม็คโครพอยท์ เพิ่มเป็น 2 เท่าจากปกติ เพียงมีแอปทรูไอดี และชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท สะสมแต้มไว้เป็นส่วนลดใช้แทนเงินสดได้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา ของบริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) และมีแอปพลิเคชันทรูไอดีและลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้ว และชำระค่าสินค้าที่แม็คโคร และแม็คโครคลิก ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
 2. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ จะต้องเป็น ลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีสถานะ Active พร้อมล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีอย่างน้อย 1 ครั้งภายในระยะเวลา 90 วัน และชำระค่าสินค้าผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น โดยจะได้สิทธิ์ทั้งการใช้งานผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท, แอปพลิเคชันทรูไอดี
 3. หมายเลขโทรศัพท์ของทรูมูฟ เอชที่ใช้งานแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท, แอปทรูไอดี และเป็นสมาชิกแม็คโคร ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันเท่านั้น
 4. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของแม็คโคร และซื้อสินค้าที่แม็คโครและ แม็คโครคลิกเท่านั้น
 5. สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ
  - ต่อที่ 1 ลูกค้าจะได้คะแนนแม็คโครพอยท์ หลังจากซื้อสินค้าตามเงื่อนไขของแม็คโคร ตามปกติ 1 เท่า
  -  ต่อที่ 2 ลูกค้าจะได้รับคะแนนแม็คโครพอยท์เพิ่มจากโครงการนี้อีก 1 เท่า รวมเป็น 2 เท่า (ต้องผ่านเงื่อนไขในข้อ ที่ 1-4) โดยจะได้รับคะแนนแม็คโครพอยท์ในวันถัดไป
 6. ระยะเวลากิจกรรมระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 7. คะแนนแม็คโครพอยท์ที่ได้รับเพิ่มจากโครงการนี้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแม็คโครพอยท์ ทุกประการ
 8. จำกัดสิทธิ์การสะสมแม็คโครพอยท์พิเศษสูงสุด 3 คะแนนปกติ และ 3 คะแนนพิเศษ รวมเป็นสูงสุด 6 คะแนน/1 วัน/1 หมายเลขสมาชิกแม็คโคร
 9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 11. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด