สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บดินทร์เดชา

ประเภท
สาขา

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่

* นามสกุลไฟล์ที่สามารถแนบได้ .jpg,.pdf,.docx and .doc. เท่านั้น.
กรุณาระบุเบอร์โทรเป็นตัวเลข
กรุณาระบุเบอร์โทรเป็นตัวเลข
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ไทย
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
อังกฤษ
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง